Статут клубу

1. Загальні положення.
1.1 Назвою клубу є «Вінницький Клуб Шанувальників Люльки» (ВКШЛ), англомовний варіант - «Vinnytsia Pipe Club» (VPC).
1.2 Дата заснування ВКШЛ - 01.08.2011 (перше серпня).
1.3 Єдина офіційна інтернет сторінка клубу: http://vinpipeclub.com.
1.4 Логотип клубу – створене Валерієм Шевченко чорно-біле зображення, що включає у себе стилізований силует люльки, Вінницької Водонапірної Вежі, слова «Вінниця» та цифр «2011».
1.5 Єдиний офіційний чат ВКШЛ – чат «Вінницький Клуб Шанувальників Люльки» у соціальній мережі Facebook, у якому має перебувати Президент клубу.


2. Статус клубу.
2.1 ВКШЛ є некомерційною незареєстрованою організацією, може встановлювати членські внески, мати власний рахунок та приймати спонсорську допомогу.
2.2 ВКШЛ входить до складу Української Асоціації Клубів Курців Люльки (Ukrainian Pipe Clubs Association).


3. Цілі клубу:
3.1 Популяризація культури куріння люльки у м. Вінниця, Вінницький області та в Україні в цілому.
3.2 Створення та укріплення зв’язку з вітчизняними та закордонними курцями люльки, клубами шанувальників люльки, майстрами, що виготовляють тютюнову та люлькову продукцію, торговими марками, та особами що займаються збутом тютюнової та люлькової продукції.
3.3 Організація та прийом в участі у культурних і спортивних заходах, що пов’язані з культурою люльки та її куріння.


4. Членство.
4.1 У ВКШЛ передбачені наступні види членства:
— член клубу (має право голосу);
— кандидат в члени клубу (не має права голосу);
— гість клубу (не має права голосу).
4.2 Усі члени клубу мають рівні права та обов’язки, що визначені пунктом 5.
4.3 Членом клубу може бути будь який курець люльки старший 18 років, який проживає на території м. Вінниці чи Вінницької області, затверджений опитуванням (пункт 4.4) та голосуванням Членів клубу (позитивне рішення), після відвідування більше 50,1% зустрічей клубу протягом трьох місяців від моменту прохання вступити у клуб (у випадку менше 50,1% див. пункт 4.5), про яке він має оголосити на засіданні клубу (дана інформація вноситься в Реєстр клубу). Після цього прохання, особа зі статусу «Гість клубу» набуває статусу «Кандидат в члени клубу» і повинний бути ознайомлений з повним текстом «Уставу клубу» та «Реєстром клубу» одразу ж.
4.4 На зустрічі, під час якої має відбутися зміна статусу особи з «Кандидат в члени клубу» в «Член клубу», кожний з Членів клубу має право поставити Кандидату в члени клубу по одному питанню, що стосується базових знань про культуру люльки та її паління перед проведенням голосування. Позитивним є результат, якщо Кандидат в члени клубу відповів на запитання Членів клубу (Член клубу оголошує в усній формі, що задоволений відповіддю Кандидата в члени клубу). Лише у випадку позитивної відповіді на усі питання членів клубу, особа допускається до наступного етапу – голосування членів клубу що до її статусу. У випадку негативного результату під час опитування – процедура повторюється на наступній зустрічі. Також кожний Член клубу перед голосуванням має право ознайомитися зі станом люльок Кандидата в члени клубу та вголос озвучити їхній стан. Процедура заноситься в Реєстр клубу Реєстратором клубу.
4.5 У випадку, якщо особа протягом трьох місяців відвідала зустрічі у кількості менше 50,1% - вона має право оголосити своє прохання знову і від цього моменту почнеться новий відлік часу (три місяці). Дана подія фіксується в Реєстрі клубу.
4.6 Членство або інші форми перебування у клубі припиняється у випадку якщо особа самостійно покидає його, оголосивши про це на зустрічі клубу, у випадку якщо вона не відвідує засідання клубу три місяці і більше поспіль, у випадку якщо голосуванням її виключено з нього (позитивне рішення). Голосування з приводу виключення особи з клубу можливе лише у випадку якщо дії особи в клубі протирічать чинному законодавству України (н-д: насилля, крадіжка, махінації), порушують Статут клуба чи передбачені Статутом клубу. Процедура виключення та виходу Члена клубу фіксується в Реєстрі клубу. Виключення Члена клубу має бути обґрунтовано доказами, що вносяться до Реєстру клубу.

4.7Особи, що самостійно покинули клуб мають право поновити своє членство згідно пункту 4.3-5. Виключені з клубу особи не мають права поновити своє членство в клубі та відвідувати будь які форми зібрання клубу. 
 4.8 Список Членів та Кандидатів у члени клубу ВКШЛ має бути зазначений в Реєстрі клубу. 
 
5. Права та обов’язки в клубі.
5.1 Усі Члени клубу мають дотримуватися Статуту клубу, виконувати затверджені рішення, що містяться в «Реєстрі клубу», постійно оновлювати та вдосконалювати свої знання у сфері культури люльок та куріння люльки.
5.2 Усі Кандидати в члени клубу мають дотримуватися Статуту клубу, постійно оновлювати та вдосконалювати свої знання у сфері культури люльок та куріння люльки.
5.3 Усі Гості клубу мають дотримуватися Статуту клубу.

5.4 Реєстратор Клубу також має дотримуватися своїх обов’язків, зазначених в пункті 8.
5.5 Президент Клубу також має дотримуватися своїх обов’язків, зазначених в пункті 9.
5.6 Скарбник Клубу також має дотримуватися своїх обов’язків, зазначених в пункті 10.
5.7 Усі члени клубу та кандидати в члени клубу мають право переглядати Статут клубу, Реєстр клубу та Фінансовий звіт клубу.


6. Формат зустрічей клубу.
6.1 ВКШЛ має два формати зустрічей клубу – Збори клубу та Засідання клубу.
6.2 Формат зустрічі, її місце, час та особливості мають бути проголосовані Членами клубу та оголошені Реєстратором клубу в кінці кожної зустрічі клубу.
6.3 Гостям клубу заборонено відвідувати Засідання клубу. Кандидати в члени клубу можуть відвідувати Засідання клубу за рішенням позитивного голосування членів клубу.
6.4 На Засіданнях клубу заборонена реклама будь-яких товарів чи послуг, що не стосуються люльки та її куріння. Реклама виробів, що дозволяються на Засіданнях клубу, має тривати не більше 10 хв на одну особу, одноразово, а фіксація регламенту має забезпечуватися Реєстратором клубу.
6.5 На Зборах клубу дозволяється реклама товарів та послуг що не стосуються люльки та куріння. Рекламу може оголошувати будь-яка присутня на зборах клубу особа (член, кандидат в члени, гість) регламентом не більше 2 хв на одну особу не більше одного разу на рік (фіксується Реєстратором клубу).


7.  Голосування клубу.
7.1 Голосування у клубі проводяться у випадках, зазначених Статутом клубу. Голосування відбуваються при наявності більше/рівне 2/3 Членів клубу.
7.2 Позитивне рішення має місце, якщо пропозиція на голосуванні набрала більше половини голосів Членів клубу.
7.3 Кожний Член клубу має рівну кількість голосів - один голос.
7.4 Кожний Член клубу під час зустрічі клубу має право вносити одну пропозицію. Перед її внесенням він має право на 2 хв регламенту – пояснити суть своєї пропозиції. Обговорення (Члени клубу задають питання – отримують на них відповіді) триває не більше 10 хв. За часом дотримання регламенту слідкує Реєстратор клубу (див. пункт 8). Переголосування може бути не частіше 2 разів за одну зустріч клубу, з обговореннями не більше 10 хв для кожного переголосування. Усі дані та результати вносяться у Реєстр клубу (див. пункт 8). У випадку порушення регламенту стороною, що внесла пропозицію, Реєстратор клубу вносить даній особі одне усне попередження. У випадку другого порушення регламенту голосування даної особи скасовується, та особа отримує друге попередження. У випадку наявності більше/рівне 5 попереджень протягом року, будь-яким членом клубу може бути підняте питання з приводу виключення даної особи з клубу. В кінці кожного календарного року попередження анулюються для всіх Членів клубу.
7.5 Голосування клубу можуть проводитися в режимі «онлайн» в офіційному чаті за аналогічною схемою, зазначеною у пунктах 7.1, 7.2 і 7.3 ( поправка – регламент пояснення своєї пропозиції одне повідомлення; під час обговорення Члени клубу задають питання один реченням, на яке Член клубу, що вносить пропозицію, має відповісти також одним реченням; у випадку, якщо відбуваються порушення даного пункту Президент Клубу має право зупинити «онлайн голосування» і перенести його на наступний день чи зустріч клубу).


8.  Реєстр та Реєстратор клубу.
8.1 Реєстр клубу – файл формату doc., який зберігається в електронному вигляді у Реєстратора клубу та на офіційній сторінці клубу та містить інформацію: дата зустрічі, присутні Члени, Кандидати, Гості клубу, формат зустрічі, внесені пропозиції та заяви, результати голосувань клубу, зауваження стосовно членів клубу тощо.
8.2 Право редагувати Реєстр клубу має право Реєстратор клубу, у випадку його відсутності згідно пункту 9.2 це робить Президент клубу. Оновлення Реєстру клубу має відбуватися після кожної зустрічі клубу протягом 48 год від моменту її закінчення.
8.3 Реєстратор Клубу – Член клубу, обраний на дану посаду шляхом позитивного голосування Членів клубу. Обов’язком Реєстратора клубу також є слідкуванням за дотриманням регламенту обговорень та голосувань.
8.4 Процедура і причини зняття з посади Реєстратора клубу аналогічна пункту 4.6.


9. Президент клубу
9.1 Президент клубу - Член клубу, обраний на дану посаду шляхом позитивного голосування Членів клубу. Обов’язком Президенту клубу є представляти рішення ВКШЛ в своїй особі на заходах, що вимагають його участі; стежити за правильністю ведення Реєстру клубу, Фінансового звіту клубу, Офіційної Сторінки клубу, вести необхідні переписки від імені клубу, повідомляти членів клубу про зміст заходів, у яких він приймав участь у якості Президента клубу, зміст переписок, які вів від імені клубу та про порушення, які виявив у ході перевірки вищенаведених об’єктів. Також правом президента клубу є припиняти онлайн голосування, обговорення якщо вони порушують регламент, зазначений у Статуті клубу. Повідомлення про зміст заходів, які відвідував Президент від імені клубу і переписки, що вів від імені клубу фіксує Реєстратор клубу у Реєстрі клубу.

9.2 У випадку відсутності Реєстратора на зустрічі клубу, його обв’язки виконує Президент клубу.
9.3 Президент клубу слідкує за офіційним чатом та сайтом клубу. Має право на включення та виключення з нього осіб.
9.4 Процедура і причини зняття з посади Президента клубу аналогічна пункту 4.6.


10.  Скарбник клубу
10.1 Скарбник клубу – особа, чиїм обов’язком є прийом, зберігання та видання (у випадку наявності рішення клубу у Реєстрі) коштів та інших цінностей, що надходять йому у якості пожертв, спонсорської допомоги чи внесків Членів клубу та редагування Фінансового звіту клубу.
10.2 Фінансовий звіт клубу - файл формату doc., який зберігається в електронному вигляді у Скарбника клубу та на офіційній сторінці клубу та містить інформацію (дата, сума, причина) про усі надходження та витрати коштів, матеріальних цінностей клубу. Оновлення Фінансового звіту клубу має відбуватися після кожної зустрічі клубу протягом 48 год від моменту її закінчення.
10.3 Скарбник клубу несе повну відповідальність за прийом, зберігання, видання та передання наступному скарбнику коштів та цінностей клубу згідно Українського законодавства та Статуту клубу.
10.4 Процедура і причини зняття з посади Скарбника клубу аналогічна пункту 4.6.